Meny Stäng

Kungsgatan 48, 1 tr 
SE-111 35 Stockholm

info@partsradet.se
+46 (0) 730-72 55 18

Org.nummer 802400-2480
BG 5914-9419

Följ oss på Facebook och LinkedIn

Var med i tjänsteutvecklingen

Partsrådets program Hållbart arbetsliv utvecklar ett antal nya tjänster under 2020. Ni har nu möjlighet att lokalt vara med i tjänsteutvecklingsarbetet, till exempel genom att delta i piloter eller fokusgrupper. Vill ni vara med och påverka hur tjänsterna utformas för alla Partsrådets medlemmar? Anmäl intresse till någon av möjligheterna nedan.

Delta i utveckling av någon av dessa tjänster

Hållbart arbetsliv arbetar med den nya tjänsten Samskapat utvecklingsarbete. Tjänsten innebär metodstöd till lokala parter för att arbeta tillsammans och levereras bland annat av Johan Holm på konsultföretaget Gro. Nu välkomnas nyfikna organisationer med partsgemensam samverkan att testa tjänsten och ta sitt utvecklingsarbete till nästa nivå – genom en digital lösning. Är ni nyfikna på att vara med? 

Läs mer om tjänsten.

Universellt utformade arbetsplatser är en metod och ett helhetsperspektiv för att arbeta med likabehandling, arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Vi vill veta mer om vilka behov statliga verksamheter har i frågan för att kunna utveckla en tjänst som är relevant och användbart för er. Tjänsten ska vara ett operativt stöd för att bidra till inkluderande och attraktiva statliga arbetsplatser. Att vara del i tjänsteutvecklingen är en möjlighet att påverka tjänstens utformning utifrån er verksamhets behov.

Nu kan man anmäla intresse för att delta i utveckling av den nya tjänsten inom programmet Hållbart arbetsliv genom att kontakta oss. Vi kommer att bland annat att bjuda in till fokusgruppsamtal och testning av tjänsten.

För att anmäla intresse eller veta mer, hör av dig till hallbartarbetsliv@partsradet.se

 

Hållbarhetens konst består av tre nya tjänster som tar hjälp av konsten för att hitta nya sätt att reflektera i och om våra arbetsplatser, för att ge team och individer utrymme att närma sig välmående på nya sätt.

Vår tid väcker frågor om samband mellan tid, reflektion och hållbarhet.

Våra föreställningar handlar om att medvetandegöra en mer komplex bild av oss själva i våra yrkesroller vilket inkluderar populärkulturell representation.

Våra rum utgår från den egna arbetsmiljön och ett scenografiskt koncept i syfte att reflektera över den egna rollen kopplad till hållbar arbetsmiljö.

Vi söker nu statliga verksamheter som är intresserade av att testa på och delta i utvecklingen av de här tjänsterna efter sommaren. Hör av dig till oss på hallbartarbetsliv@partsradet.se om du vill veta mer eller anmäla intresse!