Meny Stäng

Kungsgatan 48, 1 tr 
SE-111 35 Stockholm

info@partsradet.se
+46 (0) 730-72 55 18

Org.nummer 802400-2480
BG 5914-9419

Följ oss på Facebook och LinkedIn

Partsrådets verksamhet i nuläget

Vi anpassar nu löpande vår verksamhet så att den bedrivs på ett sätt som motverkar smittspridning och följer expertmyndigheternas rekommendationer. Genom den här sajten tillgängliggör vi inspirationsmaterial och verktyg som lokala parter kan använda i sitt partsgemensamma arbete under covid-19-pandemin.

Framtiden är här – och vi möter den tillsammans. Corona orsakar akuta behov men också långsiktiga utmaningar. Det partsgemensamma guldägget är ett utvecklingssamarbete där ni lokalt på er arbetsplats kan möte upp utmaningarna tillsammans. I Partsrådet erbjuder vi digitalt stöd, tjänster lokalt på arbetsplatsen och inspirationsföreläsningar. Här har vi samlat verktyg som kan hjälpa er i ert lokala arbete.

Partsrådets verksamhet bygger i hög grad på möten, seminarier och utbildningar. Möten där en digital lösning är ett alternativ kommer att i så hög grad som möjligt genomföras med sådan teknik. Aktiviteter kan komma att ställas in eller anpassas på olika sätt och vi vet att det finns en stor förståelse för sådana förändringar från alla er som använder våra tjänster. Under våren har vi, precis som våra medlemmar, anpassat oss till att möta behov digitalt. Därför anpassas aktiviteterna anpassas i samråd med beställare och samverkande organisationer för att skapa trygghet för er som använder våra tjänster.

På den här sajten har vi samlat inspirationsmaterial, verktyg och digitalt stöd som ni kan använda i ert lokala partsgemensamma arbete. Vi berör ämnen från våra arbetsområden, från hållbartarbetsliv och arbetsmiljö till samverkan och innovation och utveckling. Sajten uppdateras löpande med nytt material, 

På Partsrådets webbplats www.partsradet.se hittar du ännu mer material från vara artiklar och kan anmäla dig till vårt nyhetsbrev. För frågor om vårt program Hållbart arbetsliv finns www.hallbartarbetsliv.nu. 

Om ni saknar information eller återkoppling från någon del av vår verksamhet är ni välkomna att ringa vårt kansli eller kontakta oss via info@partsradet.se.