Meny Stäng

Kungsgatan 48, 1 tr 
SE-111 35 Stockholm

info@partsradet.se
+46 (0) 730-72 55 18

Org.nummer 802400-2480
BG 5914-9419

Följ oss på Facebook och LinkedIn

Hållbart arbetslivs tjänster

Hållbart arbetsliv tjänster går fortfarande att ta del av trots rådande situation och målsättningen är att ställa om, inte ställa in.

Vi befinner oss i en exceptionell tid med anledning av viruset covid-19. Programmet Hållbart arbetsliv fortsätter sin verksamhet och stöttar Partsrådets 247 medlemmar, men våra arbetssätt påverkas och vi har under våren arbetat med att digitalisera delar av tjänsterna. 

Vanliga frågor och information om tjänsterna

Under våren har programmet Hållbart arbetsliv arbetat med att digitalisera tjänsteleveranserna. Vi har kunnat arbeta med en bredd av arbetssätt. Till exempel har workshoptjänster kunnat genomföras via Skype, Zoom och Teams som digitala verktyg. I analystjänster har vi kunnat genomföra både telefonintervjuer och intervjuer via Skype eller andra digitala verktyg. I andra fall har aktiviteter skjutits upp till hösten, på avropande myndighetens avgörande. Partsrådet anpassar verksamheten utifrån medlemmens behov, sett till att statlig sektor har en bredd av verksamheter med olika IT-förutsättningar. Hör av er till hallbartarbetsliv@partsradet.se om ni har frågor. 

Hör av er direkt till hallbartarbetsliv@partsradet.se så får ni kontakt med tjänstutföraren för att diskutera hur ni vill få tjänsten levererad till myndigheten under rådande omständigheter. 

Programmet har fortsatt möjlighet att leverera tjänster utifrån medlemmarnas behov och arbetar tillsammans med avropande myndighet för att både tidssätta och sätta arbetssätt för leveransen i fråga. Det går fortfarande att avropa och göra intresseanmälan till samtliga tjänster. Det går även bra att kontakta hallbartarbetsliv@partradet.se för att ställa frågor. 

Formulär för intresseanmälan hittar ni här.

Formulär för avrop hittar ni här

Genom tjänsten Effektiva team erbjuder Partsrådet ett kompetenscenter som främjar teamutveckling och engagemang på arbetsplatsen och samtidigt möjliggör samarbete, erfarenhetsutbyte och nätverkande. Hos Effektiva team står arbetsgruppens roll för hållbart arbetsliv i centrum. 

Gå till tjänsten. 

I en av Partsrådets mest populära tjänster, den interaktiva workshopen Fånga tidiga tecken, kommer Partsrådet till er myndighet och leder kompetenshöjande samtal och diskussioner med bland annat chefer, HR och fackliga företrädare för att stärka er interna förmåga att identifiera och hantera tidiga tecken på stress och ohälsa. Dessa diskussioner kan stödja en uppstart eller ett pågående arbete då de uppmanar till dialog och internt nätverkande. Vägen till ett välfungerande proaktivt arbete kräver en gemensam insats där arbetet anpassas efter er organisation och era förutsättningar, vilket tjänsten Fånga tidiga tecken stöttar.

Gå till tjänsten.

IA-systemet är ett webbaserat verktyg som stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet med att rapportera, åtgärda och följa upp incidenter. Systemet stöttar även riskhantering, analys samt information och kommunikation genom att generera rapporter och handlingsplaner. IA-systemet erbjuds via AFA Försäkring vilket ger möjlighet till jämförelser med liknande organisationer.

Gå till tjänsten. 

Genom tjänsten Kollektiv intelligens ger Partsrådet er möjlighet att hitta former, metoder och verktyg för att utveckla och genomföra en strategi för att vidareutveckla era team och interna samarbeteskonstellationer. Tillsammans med andra myndigheter vägleds ni på er resa av ett forskarteam och genom ett digitalt verktyg. Det forskarteam som följer med på vägen menar att den grundläggande utmaningen för statliga organisationer är den ökande komplexiteten man möter i sin verksamhet. Om vår grundläggande utmaning är komplexitet blir svaret för att hantera den samarbete, något som kan skapa effekter på ökad effektivitet och bättre arbetsmiljö. 

Gå till tjänsten. 

Tjänstens syfte är att bidra till friska och engagerade arbetsplatser genom att skapa ökad medvetenhet och förståelse för organisationsspecifika styrkor och utmaningar relaterat till ett hållbart arbetsliv samt att skapa ett analysunderlag så att åtgärder kan riktas mot de mest kritiska utmaningarna. Analysarbetet görs framförallt genom att svara på två frågor: ”Vad finns det för utmaningar för ett hållbart arbetsliv på myndigheten?” och ”Vilka insatser kan bidra till ett mer hållbart arbetsliv?”.

Gå till tjänsten. 

Den unika tjänsten Ursäkta röran är en tankeväckande mobil utställning. Den placeras direkt hos myndighet och i utställningsmiljön leder Hållbart arbetslivs team workshops som kan stötta er i er förändringsresa. Dessa workshops ger deltagarna perspektiv, reflektion, inspiration och konkreta verktyg för att hantera den förändring som ständigt pågår i arbetslivet och, om så önskas, den förändring ni själva står inför. Utställningskonceptet ger er möjlighet att arbeta med komplexa frågeställningar på en konkret nivå. Partsrådet erbjuder er ett forum för att diskutera viktiga frågor om hållbart arbetsliv, arbetslivets föränderlighet och vad detta innebär för friska och engagerade arbetsplatser genom inspiration och synliggörande av möjliga verktyg som kan användas i processen.

Gå till tjänsten. 

Tjänsten Välkommen tillbaka bidrar till friska och engagerade arbetsplatser genom att stötta er organisation i att få ökad kunskap om arbetslivsinriktad rehabilitering och evidensbaserade åtgärder, samt ge möjlighet att omsätta detta i praktiska övningar. Tjänsten syftar till att bland annat chefer, HR och fackliga företrädare ska få möjlighet att träffas och diskutera era utmaningar, befintliga arbetssätt och utifrån forskning föra diskussioner om hur dessa kan utvecklas för att fungera ännu bättre.

Gå till tjänsten.