Meny Stäng

Digitalt Almedalen

Förra året gjorde Partsrådet debut på Almedalsveckan i Visby, och i år väljer vi att skapa ett digitalt forum för erfarenhetsutbyte och lärande mellan våra medlemmar. Den 29 juni till 1 juli erbjuder vi workshoppar på olika teman som ger tillfälle för både reflektion och inspiration inför höstens partsgemensamma arbete. Dessutom sänder vi ett webbinarium. All verksamhet sker digitalt.

Fokus för workshopparna är diskussioner i smågrupper och möjlighet att ställa frågor. Vi uppmuntrar till partsgemensamt deltagande. I samtliga workshoppar får du möjligheten att ta del av erfarenheter från myndigheter som tagit del av våra tjänster, lära från goda exempel och delta i diskussioner i smågrupper med kollegor från andra myndigheter. Antal platser till workshopparna är begränsat och sker via
verktyget Zoom.

Välkommen med din anmälan.

Måndagen den 29/6

Workshop: Arbetsliv i förändring – hur påverkar det oss och hur vill vi påverka?

Ursäkta röran är en av Hållbart arbetslivs upplevelsebaserade tjänster som ger möjlighet att reflektera över arbetslivets förändring och hur statliga verksamheter genom parterna kan påverka förändringarna så de blir hållbara. I en digital workshop tillsammans med bland annat tjänsteutföraren Ylva Nordling får du veta mer om Hållbart arbetslivs tjänst Ursäkta röran, träffa tjänsteleverantörer, ta del av erfarenheter från några av de myndigheter som tagit del av tjänsten samt samtala om hur förändringarna påverkar dig och er. Tid: 10.00-11.30 via Zoom.

Workshop: Hur bygger vi långsiktig motståndskraft mot stress?

Erik Fernholm, verksamhetsledare på 29k, och Fredrik Livheim, psykolog, leder en workshop med både information och interaktion som ger chans att pröva på Partsrådets nya tjänst – ett stress och resiliensprogram som ger er möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra statstjänstemän och samtidigt utvecklas. Mer information om tjänsten hittar du här. Tid: 14.00-15.30 via Zoom.

Tisdagen den 30/6

Webbinarium: Hur skapar vi förutsättningar för att främja ett hållbart arbetsliv?

Hur åstadkommer vi beteendeförändringar på riktigt och vilka konsekvenser får det för ett hållbart arbetsliv om vi inte lyckas nå dit? På vilket sätt påverkar organisationen medarbetares och chefers framgång i att "få det att hända"? I detta webbinarium samtalar programchef Emilia Liljefrost om beteendeförändringar med Caroline Lornudd, leg psykolog och PhD i medical management. Tid: 12.00-12.45. Plats: Webbsändning.

Workshop: Vilka utmaningar kring ett hållbart arbetsliv är viktigast att prioritera?

Genom tjänsten Organisationsanpassad möjlighetskarta (OMK) kan Partsrådet hjälpa till med att identifiera och prioritera kritiska utmaningar och möjligheter, för att stötta arbetet med ett hållbart arbetsliv. Under denna digitala workshop får du veta mer om vår tjänst Organisationsanpassad möjlighetskarta, träffa tjänsteleverantörer och ta del av erfarenheter och exempel på hur arbetet har tagits vidare från en av de myndigheter som tagit del av tjänsten. Workshoppen leds av Öyvind Näss-Holm, tjänsteansvarig för Organisationsanpassad möjlighetskarta. Tid: 14.00-15.30 via Zoom.

Onsdagen den 1/7

Workshop: Kan team leda utveckling framåt?

Förväntningarna på våra myndigheter förändras utifrån att våra uppdrag blir mer komplexa och att arbetsplatsernas utformning utvecklas. Ett välfungerande team är en bra grund för att hitta vägen framåt. Under denna digitala workshop får du veta mer om vår tjänst Effektiva team, träffa tjänsteleverantörer och ta del av erfarenheter från några av de myndigheter som tagit del av tjänsten. Workshoppen leds av Maria Wigenius Sjöberg, tjänsteansvarig för Effektiva team. Tid: 10.00-11.30 via Zoom.

Workshop: Digitalt lärande med Partsrådet – hur kan vi stötta er?

Hur kan man jobba partsgemensamt digitalt och vilket stöd finns i dag? Partsrådet har tagit fram en bredd av digitalt stödmaterial – från e-utbildningar till Appen. Det digitala har många möjligheter och samtidigt vissa begränsningar i det partsgemensamma arbetet. På den här workshoppen får du en introduktion till Appen och våra e-utbildningar, samt chans att ställa frågor. Det ger en bra förberedelse och fördjupning i hur vi kan fortsätta att lära oss att arbeta digitalt. Workshoppen leds av Partsrådets experter. Tid: 14.00-15.30 via Zoom.

Välkommen med din anmälan.