Meny Stäng

Kungsgatan 48, 1 tr 
SE-111 35 Stockholm

info@partsradet.se
+46 (0) 730-72 55 18

Org.nummer 802400-2480
BG 5914-9419

Följ oss på Facebook och LinkedIn

Partsgemensamt som nyckel i kris

Att i kris kunna vara handlingskraftig och fatta snabba och bra beslut kräver en utarbetad och gemensam struktur, tydlighet i roller och tillit mellan lokala parter. För att skapa dessa goda förutsättningar i kris är samverkansarbetet mellan lokala parter en viktig komponent och kräver ett gediget grundarbete som bör få ta sin tid att landa i. Nedan finns tre inspirerande artiklar om samverkan.

Tillit är nyckeln till framgång

 

(För undertexter, klicka i CC)

 

När handlingskraften i samarbeten och relationer ställs på sin spets som i en krissituation är tillit en förutsättning för att effektivt hantera och agera i situationen. Lyssna till och inspireras av Louise Bringselius när hon berättar om tillitsbaserad styrning och vikten av att hitta balansen mellan byråkrati, konkurrens och tillit för att skapa ökad kvalitet, ökad motivation, samarbete, innovation, lärande och effektivitet. Artikel med mer information hittar du här.

Samverkan med fokus på medarbetarna

Att vara handlingskraftig som organisation och kunna fatta snabba beslut och effektivt verkställa beslut är viktigt i en krissituation. På Havs- och vattenmyndigheten ser man stor nytta med sitt samverkansarbete mellan lokala part som bidrar till smidiga beslutsprocesser, bättre beslut och ett engagemang och delaktighet hos medarbetarna. Du hittar artikeln här.

Stegvis process ger kvalitet 

Att utveckla ett genomarbetat samverkansavtal som bygger på lokala parters tillit till varandra, gemensam syn på målsättningar, strukturer och roller kan ta tid att utveckla. Men tiden är väl investerad. I tider av kris som vi nu upplever kan en god samverkan mellan lokala parter vara nyckeln till att hantera krissituation på ett bra sätt. Läs om vikten att mellan lokala parter diskutera igenom syfte och mål med ert samverkansarbete och hur Partsrådets verktyg kan vara ett stöd i att utveckla ett hållbart lokalt avtal utifrån Samverkan för framtiden. Du hittar artikeln här.