Meny Stäng

Kungsgatan 48, 1 tr 
SE-111 35 Stockholm

info@partsradet.se
+46 (0) 730-72 55 18

Org.nummer 802400-2480
BG 5914-9419

Följ oss på Facebook och LinkedIn

E-utbildningar

Partsrådets e-utbildningar behandlar en bredd av frågor - från arbetsmiljö till effektiva team. Genom filmat material, intervjuer och quiz tillgängliggörs aktuell forskning och kunskap. E-utbildningarna varierar i tidsåtgång, men samtliga inkluderar reflektionsfrågor som man kan diskutera partsgemensamt i grupp.

E-utbildningar i arbetsmiljö

Partsrådet har tagit fram fem utbildningar i olika arbetsmiljöfrågor. Teman är systematiskt arbetsmiljöarbete, hållbart ledarskap och medarbetarskap, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete, konflikthantering och robusta samarbeteskulturer. Utbildningarna vänder sig främst till medlemmar i samverkansgrupper och är tänkta att genomföras partsgemensamt i grupp. Kunskap, fakta och exempel från statliga arbetsplatser varvas med diskussioner i gruppen. Två av utbildningarna finns tillgängliga på engelska. 

E-utbildning i Effektiva team på 60 minuter

Inom kort kommer en e-utbildning med temat effektiva team att vara tillgänglig. I den digitala lärmiljön visas dramatiseringar av Susan Wheelans teori för teamutveckling, konkreta exempel på arbete med team hos Livsmedelsverket och Polisen och diskussionsfrågor. Utbildningen ger en bra grund för att skapa gemensam förståelse för hur organisationer kan arbeta med effektiva team och hur det relaterar till frågan om hållbart arbetsliv. 

Välj och gå till utbildning nedan

Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare.

I den här utbildningen kommer ni att guidas genom det regelverk som ligger bakom allt arbetsmiljöarbete. Utbildningen ska göras i grupp vid stor bildskärm och med en dator.

Utbildningen tar ungefär 4 timmar att gå igenom. I vissa moment kommer gruppen att få instruktioner för hur lång tid en diskussion är tänkt att vara. Ni väljer naturligtvis själva hur länge ni diskuterar men tiden är satt med tanke på att ni ska hinna igenom allt på knappt 4 timmar, inklusive paus.

Utbildningen är gjord för att genomförs partsgemensamt av arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare/skyddsombud tillsammans i grupp vid stor bildskärm och med en dator. 

Gå till utbildning.

Den här utbildningen handlar om hur man får ett hållbart ledarskap och medarbetarskap när gränserna i arbetsliv och privatliv förändras. Hur påverkas individ och verksamhet när gränserna i livet blir allt otydligare? Intervjuer med experter blandas med miniföreläsningar och exempel från verkligheten.

Det finns många tillfällen till diskussioner under utbildningen som kan ligga till grund för det fortsatta arbetsmiljöarbetet på myndigheten.

Utbildningen är gjord för att genomföras partsgemensamt av arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare/skyddsombud tillsammans i grupp vid stor bildskärm och med en dator.

Utbildningen tar ungefär 2 timmar, om man följer den avsatta tiden för varje moment.

Gå till utbildning.

Arbetsmiljöföreskrifterna om Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, trädde i kraft 31 mars 2016. I den här utbildningen blir ni guidade genom de fyra stegen i det systematiska arbetsmiljöarbetet – undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera.

Utbildningen är tänkt att genomföras partsgemensamt, med arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare/skyddsombud vid stor bildskärm och med en dator.

Utbildningen tar cirka två timmar att genomföra, om ni följer den avsatta tiden för varje moment. 

Gå till utbildning. 

I den här utbildningen föreläser Thomas Jordan, docent vid Institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och expert på arbetsplatskonflikter, om varför konflikter uppstår och hur man kan hantera dem. Hans föreläsning utgår från en dramatiserad arbetsplatskonflikt som ni får ta del av inledningsvis.

Utbildningen är tänkt att genomföras partsgemensamt, med arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare/skyddsombud vid stor bildskärm och med en dator. 

Det tar cirka tre timmar att genomföra utbildningen. 

Gå till utbildning. 

Thomas Jordan, docent vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, berättar i denna workshop vad som kännetecknar ett bra klimat för internt samarbete.

Ett viktigt underlag i workshopen är de arbetsblad som ni arbetar med utifrån de instruktioner som Thomas Jordan ger.

Utbildningen ska genomföras partsgemensamt av arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare/skyddsombud tillsammans vid en stor bildskärm och med en dator. Den tar ungefär tre timmar, om man följer den avsatta tiden.

Gå till utbildningen.

Thomas Jordan, associate professor in the Department of Sociology and Work Science at the University of Gothenburg and an expert on workplace conflicts, leads this training course by talking about why conflicts arise and how to deal with them. The course is based on a fictional workplace conflict, on which you will be briefed.

The course is intended to be taken by employer and union/safety representatives on a large screen and with a computer.

There are discussion questions throughout the course. The training takes about three hours to complete. 

Go to the course. 

In this workshop, Thomas Jordan, associate professor at the Department of Sociology and Work Science at the University of Gothenburg, explains what characterizes a climate for internal collaboration.

An important basis of this workshop is the worksheets that you will work with according to the instructions given by Thomas Jordan.

The course is intended to be taken bipartite with employer and union/safety representatives, on a large screen and with a computer. It takes about three hours, if one adheres to the allocated time.

Go to the course.