Meny Stäng

Kungsgatan 48, 1 tr 
SE-111 35 Stockholm

info@partsradet.se
+46 (0) 730-72 55 18

Org.nummer 802400-2480
BG 5914-9419

Följ oss på Facebook och LinkedIn

Appen

Appen är till för dig som är intresserad av att stanna upp och reflektera över arbetslivet. Genom ett visuellt och konkret reflektionsmaterial vill vi initiera samtal om vilka behov du som medarbetare, eller ni som samverkansgrupp, arbetsgrupp eller organisation har – i tider av ständiga förändringar och ökad komplexitet. Appen kan även användas som en workshop där en i gruppen är samtalsledare.

Appen är ett webbaserat verktyg som tagits fram för att stötta Partsrådets medlemmar i att arbeta med utvalda frågor kring ett hållbart arbetsliv. Materialet som förmedlas i appen utgår från två av våra tjänster: Ursäkta röran och Fånga tidiga tecken. Innehållet i Appen är framförallt riktat till dig som deltagit i någon av dessa två fysiska workshops och nu vill arbeta vidare med frågorna tillsammans med dina kollegor i den egna organisationen. Vill ni partsgemensamt ta del av Appens innehåll kan en av er i gruppen vara samtalsledare, det finns instruktion i Appen. 

Appen är en webbaserad applikation så du når den i din vanliga webbläsare, genom att klicka här.