Meny Stäng

29k: Resiliensprogram mot stress

Under 2020 utformar Partsrådet ett stress- och resiliensprogram speciellt anpassat för statlig sektor tillsammans med stiftelsen 29k, som verkar för att stärka människors psykiska hälsa. 29k har utvecklat en app tillsammans med forskare och psykologer från bland annat Karolinska Institutet, Harvard University och University of London som digitaliserar evidensbaserade utvecklingprogram. Nu söker vi myndigheter som vill vara först med att ta del av och påverka vidareutvecklingen av ett program som kommer tillgängliggöras för 266 000 anställda i statlig sektor.

Samhället står inför stora utmaningar gällande arbetsrelaterad ohälsa. Stress är idag den vanligaste sjukskrivningsorsaken i Sverige. Partsrådet tillsammans med 29k vill skapa en positiv förändring, motverka stigande sjuktal och främja ett hållbart arbetsliv för alla anställda inom statlig sektor. Därför lanserar vi under hösten 2020 ett digitalt utbildningsprogram med verktyg för att minska negativ stress, öka välmåendet, bygga resiliens (motståndskraft) och bättre generell psykisk hälsa. Utbildningsprogrammet består av digitala evidensbaserade övningar och meditationer ihop med digitala möten med andra människor. Gruppsamtalen är kärnan i 29k:s metod och genomförs direkt i appen. Utbildningsprogrammet kommer finnas tillgängligt i 29k:s app för iPhone och Android.

Är du nyfiken på att veta mer om 29k och hur program för motståndskraft mot stress fungerar digitalt? Delta gärna i webbinariet med Erik Fernholm, medgrundare 29k, den 26 maj kl. 12. Läs mer och anmäl dig här.

Erbjudande om att vara med i utformningen av resiliensprogrammet Tillsammans med Partsrådet
För att bäst anpassa utbildningsprogrammet till statliga myndigheter kommer vi utveckla det med hjälp av ett antal testpersoner från myndigheter. Vi söker 6 deltagare från respektive myndighet som vill gå programmet för stress och resiliens under 4 veckor. Det kommer ta cirka 1,5 timme per vecka och testpersonerna kommer genomföra övningarna via appen i sina mobiler. Övningarna är på engelska och gruppsamtalen i appen kommer ske tillsammans med andra personer i testgruppen på den egna myndigheten. Testgrupperna kommer ha löpande avstämningar med 29k för att ge feedback som sedan kommer användas för att förbättra och utveckla utbildningsprogrammet. Vi kommer att bjuda in samtliga testpersoner till en digital uppstartsträff där vi kommer berätta mer om Stress och resiliens-programmet och projektet som helhet. För att anmäla sig som testperson eller anmäla intresse för tjänsten vänligen kontakta Hållbart arbetsliv på hallbartarbesliv@partsradet.se.