Meny Stäng

Kungsgatan 48, 1 tr 
SE-111 35 Stockholm

info@partsradet.se
+46 (0) 730-72 55 18

Org.nummer 802400-2480
BG 5914-9419

Följ oss på Facebook och LinkedIn

29k: Resiliensprogram mot stress

Under 2020 utformar Partsrådet ett stress- och resiliensprogram speciellt anpassat för statlig sektor tillsammans med stiftelsen 29k, som verkar för att stärka människors psykiska hälsa. 29k har utvecklat en app tillsammans med forskare och psykologer från bland annat Karolinska Institutet, Harvard University och University of London som digitaliserar evidensbaserade utvecklingprogram.

Samhället står inför stora utmaningar gällande arbetsrelaterad ohälsa. Stress är idag den vanligaste sjukskrivningsorsaken i Sverige. Partsrådet tillsammans med 29k vill skapa en positiv förändring, motverka stigande sjuktal och främja ett hållbart arbetsliv för alla anställda inom statlig sektor. Därför lanserar vi under hösten 2020 ett digitalt utbildningsprogram med verktyg för att minska negativ stress, öka välmåendet, bygga resiliens (motståndskraft) och bättre generell psykisk hälsa. Utbildningsprogrammet består av digitala evidensbaserade övningar och meditationer ihop med digitala möten med andra människor. Gruppsamtalen är kärnan i 29k:s metod och genomförs direkt i appen. Utbildningsprogrammet kommer finnas tillgängligt i 29k:s app för iPhone och Android.

Är du nyfiken på att veta mer om 29k och hur program för motståndskraft mot stress fungerar digitalt? Erik Fernholm, medgrundare 29k, berättar mer i det här webbinariet från maj 2020.