Meny Stäng

Kungsgatan 48, 1 tr 
SE-111 35 Stockholm

info@partsradet.se
+46 (0) 730-72 55 18

Org.nummer 802400-2480
BG 5914-9419

Följ oss på Facebook och LinkedIn

Ta del av lärdomar från SiS

Tobias Bjerman, HR-strateg på Statens institutionsstyrelse, delar med sig av fyra tips under coronakrisen.

1. Samla skilda kompetenser
En nyckel var att vi samlade olika kompetenser och bakgrunder i vår stabsgrupp. Eftersom det inte var personer på högsta chefsnivå kunde de ägna mer tid och kraft åt uppgiften. Sedan hade vi täta möten med alla institutioner, skyddsorganisationen, arbetstagarorganisationerna och externa myndigheter.

2. Lär av varandra internt och koordinera era frågor
Vi kunde samla in och diskutera frågor tillsammans på myndigheten och särskilt svåra frågor tog vi vidare till Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Arbetsmiljöverket. Ibland upplevde vi att myndigheternas råd kunde överlappa varandra och att det inte alltid fanns givna svar. Istället för att varje avdelning skulle ringa runt till alla myndigheter var det bättre att det sköttes centralt.

3. För en loggbok
Vi har sedan stabsgruppen bildades fört loggbok. Det är viktigt för att förstå vad som hände när och vilka frågor som varit aktuella. Det ger en överblick som jag tror är värdefull på sikt, eftersom vi kan gå tillbaka och analysera vad som faktiskt hände.

4. Fråga andra myndigheter
Slutligen uppmanar jag även myndigheter att höra av sig till varandra. Kanske är det någon som kan ha nytt av det arbete vi redan gjort? Kan våra krisplaner och rutiner vara nyttiga för Kriminalvården eller andra verksamheter?

Här kan du läsa en längre intervju med Tobias Bjerman.