Meny Stäng

Kungsgatan 48, 1 tr 
SE-111 35 Stockholm

info@partsradet.se
+46 (0) 730-72 55 18

Org.nummer 802400-2480
BG 5914-9419

Följ oss på Facebook och LinkedIn

Resiliens under kristider

Det är många verksamheter som på olika sätt prövas under den pågående pandemin. Men arbetet för att hålla organisationen hälsosam sker inte bara under krisen utan måste fortgå på sikt. Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin, delar med sig av inspirerande tankar.

Eva Vingård. Foto: Catharina Biesèrt

Efter att 9/11 skakat om världen var det många mindre amerikanska flygbolag som fick det kämpigt då folk slutade flyga inrikes. För att hålla sig flytande såg flera av dem ingen annan utväg än att skära ner på verksamheten och avskeda personal. Men det fanns de som behöll hopp om framtiden och istället satsade på utbildning och kompetensutveckling internt. Tio år senare var det dessa bolag som inte bara överlevde - utan även hade blomstrat mest. 

Eva Vingård använder exemplet som ett sätt att illustrera vad som är möjligt när en organisation är hållbar (resilient) och elastisk. För att kunna ta sig igenom mer utmanande perioder behöver inte bara strukturella och kognitiva resurser vara på plats utan också relationella och emotionella. 

Coronavirusets framfart har gjort många tvungna att jobba hemma. För att motverka känslan av isolering behöver chefer och ledning se till att medarbetare känner sig fortsatt delaktiga i organisationen - även på distans. Känslan av sammanhang är avgörande för välmående menar forskaren Aaron Antonovsky. Graden av friskhet hos en individ beror på hur pass meningsfullbegriplig och hanterbar en omvälvande situation är. Den tankemodellen går också att applicera på arbetslivet, hävdar Eva Vingård.

– När en förändring genomförs, till exempel en omorganisation, bör man ställa sig frågan om den är meningsfull – vilket den ofta är. Man måste sedan kommunicera ut till organisationen och alla berörda medarbetare så att det blir begripligt och hanterbart, säger Eva Vingård.