Meny Stäng

Kungsgatan 48, 1 tr 
SE-111 35 Stockholm

info@partsradet.se
+46 (0) 730-72 55 18

Org.nummer 802400-2480
BG 5914-9419

Följ oss på Facebook och LinkedIn

Professorns tips för en IT-miljö i hemmet

Så gott som alla yrkesroller idag använder sig av IT i sina arbeten, många har datorn som sitt viktigaste verktyg. Dock är det inte alla som tänker på att en digital arbetsmiljö behöver beaktas på samma sätt som en fysisk. Jan Gulliksen, professor i människa-datainteraktion vid KTH, delar med sig av kloka tankar.

Jan Gulliksen, som bland annat sitter med i regeringens digitaliseringsråd, menar att den digitala arbetsmiljön är precis lika viktig som den fysiska och att dess problem ska tas på lika stort allvar. Han menar att den digitala arbetsmiljön är beroende av tre faktorer: krav, kontroll och stöd. Krav avser vilka prestationer som förväntas av vårt arbete, kontroll handlar om vår förmåga att styra hur vi arbetar och stöd om vilket stöd som finns tillgängligt i organisationen. En arbetssituation med låg kontroll, svagt stöd och höga krav blir snabbt ohållbar. Men är kontrollen hög och stödet starkt har man bättre chans att möta höga krav.

Föreskriften som styr den digitala arbetsmiljön är AFS 1998:05 Arbete vid bildskärm, och trots att den har många år på nacken anser Jan Gulliksen den vara relevant även idag.

När man jobbar hemma tänker man kanske inte på hur man sitter och under vilken belysning. Det blir lätt att man halvligger i soffan, placerar sig vid ett för lågt bord eller glömmer bort att tända lampan när dagsljuset försvinner. Att inte ha samma tillgång till IT-stöd för uppdateringar och justeringar har också betydelse.

Föreskriften ger riktlinjer för både medarbetare och arbetsgivare att förhålla sig till. Exempelvis:

  • Arbetsbord och arbetsyta ska vara tillräckligt stora så att en flexibel placering av skärm, tangentbord, datormus eller annat styrdon, dokument och övrig utrustning är möjlig.
  • Så långt det är praktiskt möjligt ska tangentbord och skärm kunna vridas, vinklas och flyttas efter den arbetandes behov.
  • Bilden på skärmen ska vara fri från besvärande flimmer och annan instabilitet.
  • Programvara och system skall vara lämpligt utformade med hänsyn till arbetsuppgiftens krav och användarens förutsättningar och behov.

Ta del av filmen nedan för att få veta mer om digitaliseringen av vårt samhälle och arbetsliv.

(För undertexter, klicka i CC)