Meny Stäng

Kungsgatan 48, 1 tr 
SE-111 35 Stockholm

info@partsradet.se
+46 (0) 730-72 55 18

Org.nummer 802400-2480
BG 5914-9419

Följ oss på Facebook och LinkedIn

Bättre möten för en bättre arbetsmiljö

I en tid då många arbetsgrupper sitter utspridda och endast ses digitalt kan det vara extra värdefullt att möten hålls så effektiva som möjligt. Organisationsforskaren Birgitta Södergren har råden som guidar er rätt.

Under coronapandemin är betydelsen av att komma samman stor och trots att det inte alltid går att träffas personligen är det viktigt att det sociala utbytet fortsätter. Birgitta Södergren menar att vinsterna med effektiva och välfungerande möten är många. Mötena kan till exempel hjälpa till att bygga och stärka gemensamma värderingar, skapa delaktighet och vara en grogrund för nya idéer och kreativitet. För en del chefer är också dessa tillfällen avgörande i den vidare utvecklingen av teamet.

Birgitta Södergren har flera konkreta tips på hur man skapar förutsättningar för en god möteskultur. Bland dessa är att:

  • Anpassa mötestypen efter syfte.
  • Rotera ledarskapet.
  • Använda er av samtal och diskussioner i mindre grupper så att alla får komma till tals.
  • Inte inleda ett möte med informationspunkter. Det gör det svårare att sedan få till en god dialog. Låt informationspunkterna avsluta mötet istället – eller mejla ut dem i förväg.
  • Bjuda in kollegor från andra discipliner, avdelningar eller verksamheter, för att få nya perspektiv vid problemlösning.
  • Fundera på om mötet ska vara frivilligt att delta i.

Samtalsklimatet i gruppen är något man behöver jobba med kontinuerligt. Här kan man ta stöd från en lättanvänd modell som också varit central i Birgitta Södergrens forskning. Modellen är framtagen för fysiska möten, men kan vara relevant även för digitala möten.

I filmen nedan får du höra mer om hur möten i din organisation kan bli ännu bättre.

(För undertexter, klicka i CC)